Вибрационни сензори за наблюдение на хартиени машини и конвейери

Сензорът за вибрации може да оцелее във влажна и прашна среда

Търкалящите лагери са спасителната линия на много индустриални процеси, включително производството на хартия и пластмаса и минното дело.Тези лагери обикновено се намират в горещи, влажни или опасни зони, които са недостъпни за специалистите по предсказуема поддръжка.Използването на постоянно инсталирани акселерометри ще даде възможност на анализаторите на вибрациите да открият сериозни повреди на лагерите, като хлътване или разцепване и проблеми със смазването, преди да причинят сериозно спиране.

Високотемпературните ICP ® акселерометри осигуряват достъпна защита.Тези конструкции осигуряват най-добрата способност за висока температура от всеки промишлен сензор на пазара без необходимост от външен усилвател на заряда.Високотемпературният акселерометър с интегрална схема може да бъде директно свързан към преносимия колектор на данни, което спестява пари на компанията и осигурява проста и чиста инсталация.


Време на публикуване: 13 юли 2022 г